V záujme preukázania úcty k Vašim blízkym
Na koho sa obrátiť v prvých chvíľach?

Na koho sa obrátiť v prvých chvíľach?

Naša pohrebná služba je Vám k dispozícii od prvých momentov straty milovanej osoby. Poskytneme Vám citlivé a profesionálne poradenstvo ohľadom náležitostí súvisiacich s rozlúčkou s Vašim blízkym. Náš starostlivý personál Vám vysvetlí postup pri plánovaní a organizovaní pohrebu, ktorému predchádza vývoz, prípadne prevoz zosnulého.

Pri vývoze a prevoze zosnulého, ako aj pri pohrebe je potrebné dodržať postup detailne popísaný v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozdiel je v tom, či sa zosnulý nachádza v zdravotníckom zariadení alebo v domácom prostredí.

Naša pohrebná služba zabezpečí prevoz zosnulého z domova alebo z nemocnice. K prevozu je potrebné poskytnutie Vášho splnomocnenia.

Náš personál na základe Vášho požiadania zabezpečí aj potrebné administratívne úkony – kontakt s matrikou a vybavenie úmrtného listu. Z Vašej strany potrebujeme dodať listy o prehliadke zosnulého a občiansky preukaz.