V záujme preukázania úcty k Vašim blízkym

VYBAVENIE DOKUMENTOV

Zabezpečíme administratívu

Doklady a dokumenty pre vystavenie úmrtného listu:

 

  • občiansky preukaz zomrelého
  • listy o prehliadky mŕtveho (3x)
  • rodný list u maloletého a občianske preukazy rodičov dieťaťa
  • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
  • splnomocnenie pre pracovníka pohrebnej služby

 

Prosíme o dodanie uvedených dokladov. Následne vybavíme vystavenie úmrtného listu a pripravíme žiadosť o príspevok na pohreb.

Kontaktujte nás